La tècnica de baixada en curses de muntanya


En les curses de muntanya, les baixades sempre és on es marca la diferència. Evidentment, si perds molt temps pujant, difícilment puguis atrapar els teus perseguidors baixant. Però si que és veritat que el fet de pujar bé i de baixar de forma controlada, correcte i ràpid, les possibilitats de fer una bona cursa són molt més elevades. En la meva opinió, podem dividir als corredors en un d'aquests tres grups:

-Persones que li tenen molt respecte, que ho passen malament ja que no els agrada baixar.

-Persones que els agrada baixar, però ho fan de forma descontrolada i poc segura.

-Persones que baixen de forma controlada, ràpid i amb una bona tècnica. Per començar "la casa pels fonaments" el primer de tot NO ÉS BAIXAR RÀPID, sinó entendre quina és la postura que hem d'utilitzar per baixar. És a dir: - Cames Obertes (Guanyem estabilitat i equilibri) obertes a l'amplada del corriol que baixem, és a dir, un pam i mig aproximadament. -Cames flexionades (Redüim l’impacte) tenir les cames flexionades reduïm impacte i amortigua, a més a més, ens serà molt més fàcil de controlar la frenada. -Tronc superior (Sempre tirat endarrere) El fet de tirar endarrere el tronc superior fa que controlem el cos. És important que "assentem" la nostra força al centre del nostre cos. Com més dreta és la baixada, més endarrera tiraré el cos i més el podré controlar. Sempre en contra a la baixada ja que si m'inclino cap a davant, la força va a favor del pendent i agafo velocitat. Aquí és on es controla tot. Si baixem bé o malament tot implica corregir aquesta postura. - Braços oberts (Guanyem més estabilitat i equilibri) Amb les cames obertes com us deia anteriorment, guanyem estabilitat. El fet de tenir-hi també els braços aquesta estabilitat la repartim entre el tronc superior i inferior, vol dir que més equilibri i menys probabilitats de caure.

Un cop controlats aquests quatre aspectes, ho hem de posar en pràctica en algun corriol o sender descendent. És important que comenceu baixant molt lents. Tenir controlats aquest "quatre punts" vol dir guanyar confiança, en cap moment això ens farà baixar de pressa. Sinó que agafarem una confiança i de mica en mica el que haurà sigut una baixada gairebé caminant el cap d'uns mesos serà una baixada corrent. L'important en les baixades és la confiança, si de mica en mica anem agafant aquesta confiança, cada cop podrem baixar més ràpid, més controlats, gaudint i sobretot amb menys probabilitats de fer-nos mal.

Com amb tot el que fa referencia a l'entrenament, necessitem molta paciència i hores per dedicar-hi. A base de treball i temps els resultats donen els seus fruits.

Avall que fa baixada!!