La Propiocepció


La paraula propiocepció deriva de les seves arrels “propi-”, que significa d'un mateix ; i “-cepció”, que significa consciència.

Per què és important la propiocepció en curses de muntanya?

Els lligaments exerceixen un paper molt important en l'articulació. D'una banda, ofereixen resistència al moviment anòmal (són com unes cordes que impedeixen que els ossos se separin més del compte) i a més, aporten una retroalimentació neurològica, és a dir, ens informen sobre la posició de l'articulació i produeix una resposta que ens protegeix davant la tensió excessiva, evitant així una possible lesió.

Després de la lesió d'una articulació, aquests mecanismes queden desorganitzats, per la qual cosa perdem l'estabilització. Això reflecteix de l'articulació i contribueix al fet que la lesió es reprodueixi. Per exemple: quan ens fem un esquinç de turmell, els lligaments, càpsula, tendons, etc, aquests queden distesos. Aquesta lesió farà que el senyal sensorial arribi alterada en el cervell per tant, s'enviarà una resposta motora inadequada; de manera que serà més fàcil tornar a tenir un esquinç en el futur.

Amb el treball propioceptiu podem reeducar aquestes estructures amb l'objectiu d'afavorir les respostes automàtiques i de reflexes. D’aquesta manera agafar agilitat farà que el nostre turmell sigui menys propens a desequilibrar-se .

Cal recordar que en baixades tècniques, és molt fácil patir un esguinç de tormell, si a mes a mes hi afegim el cansament, el risc de doblegar-se el peu encara s’eleva més. És per això que crec amb la necessitat de fer treball de propiocepció.

Com treballem la propiocepció?

Principalment treballem la propiocepció a través d'exercicis d'equilibri, coordinació i canvis de superfícies. Aquests exercicis solen començar d'una manera simple, i a mesura que anem millorant es van complicant, introduint una sèrie de materials com poden ser cèrcols, bancs, pilotes, plataformes… Per treballar la propiocepció, hem de provocar estímuls externs que afavoreixin les reaccions musculars,millorin els reflexes i l’agilitat i mica en mica anar augmentant la dificultat de manera progressiva.