La Tècnica de bastons en curses de muntanya.


Actualment hi ha un nombre important de corredors que utilitzen els bastons per realitzar les diferents competicions, sobretot quan es tracta de curses de llarga distància o bé curses verticals.

Els bastons és una eina que a diferència d'altres components millora molt el rendiment del corredor. Això és degut que si els utilitzem de forma correcta reduirem molta força que hem de fer amb el tronc inferior i aquesta la repartirem entre el tronc superior i inferior. Això farà que puguem mantenir més "fresques" les cames i ens millori el rendiment.

Però per dur bastons és important saber quina és la tècnica correcte: Com els hem d'utilitzar, quina mida els hem de dur, de quines parts es compon...

1. Les parts que el formen: Un bastó es compon de l'empunyadura, el braçalet, la roseta i la punta. • L'empunyadura és troba a l'apart superior i és on agafarem el bastó, pot ser de materials com el suro o bé d'espuma.

El Braçalet el tenim just agafat darrere l'empunyadura, la seva funció és aprofitar la força que fem amb els braços, ja que el portem lligat a la zona del canell o "monyeca".

La Roseta La trobem a la zona baixa del bastó, té la funció de quan el bastó el clavem sobre neu o gel no s'enfonsi tant. Actualment amb els bastons de "trail" el seu diàmetre s'ha reduït molt.

La Punta Es troba a la part més inferior del bastó i la que toca a terra, la seva funció és que el basto es clavi i així ens impulsi. El material sol ser de ferro i alguns casos de goma.

2. Mides correctes: • Perquè un bastó ens pugui anar bé, és imprescindible que quan l'agafem per l'empunyadura el braç ens faci un angle de 90º. Aquesta serà la mida correcte per poder-ho utilitzar correctament en pujada. Ja que en baixada no els utilitzarem. En cas que alguna persona els utilitzes baixant, hauria de ser una mica més llarg, llavors és bo tenir un bastó telescopi.

3. Com s'utilitza (De manera ascendent): • Pas 1- Agafem el bastó per l'empunyadura i ens col·loquem el braçalet a la zona del canell o "monyeca" aquest braçalet ens el posem a mida perquè ens quedi ben agafant. Un cop fet això comprovem que el bastó ens quedi amb l'angle correcte (90º)

• Pas 2- El bastó sempre treballarà en diagonal, és a dir avançarem el basto en diagonal i quan tinguem el braç estirat el clavarem sense que la punta estigui massa lluny del nostre peu.

• Pas 3- Un cop el bastó estigui clavat avançarem i quan tornem a tenir els braços estirats el desclavarem i tornarem a repetir el moviment del Pas 2. És important desclavar el bastó amb els braços estirats, ja que és quan més aprofitem la força.

• Pas 4- Finalitzada la cursa o la sessió d’entrenament, és important repassar com tenim la punta, ja que